skip to content »

supraposuda.ru

Pagdating ng mga islam sa pilipinas

pagdating ng mga islam sa pilipinas-37

Matatagpuan sa Maynila, 1.1 km mula sa Resorts World Manila at 5 km mula sa City of Dreams Manila, ang Daze Off at Parkside Villas ay nag-aalok ng accommodation na may libreng Wi Fi, hardin na may outdoor swimming pool, at access sa fitness room.Kasama sa ilan sa mga unit ang satellite flat-screen TV, fully-equipped kitchen na may microwave, at pribadong bathroom na may bidet at libreng toiletres.

pagdating ng mga islam sa pilipinas-53

Walang mapapanaligang Hadith na nauugnay sa dalawa sa itaas bilang mga pangalan ng Propeta ﷺ.Kung kaya narito ang mga kaugaliang itinuro sa atin ng Propeta ﷺ hinggil sa ating mga bagong-silang.At ang Propeta ﷺ ay nagsabi, “Pakasalan ang mapag-mahal at pala-anakin sapagkat sa pamamagitan mo, Ako ay makikipag-paligsahan sa mga nasyon para sa paramihan ng bilang.” [Abu Dawud] At mahalagang ang mga Magulang ay palakihin ang kanilang mga anak sa pagiging matuwid, upang sa gayon ang mga Magulang ay makinabang mula sa kanila sa panahon na sila’y nabubuhay at sa pagsapit ng kanilang kamatayan.Ang ama o ang ina ang siyang pipili ng pangalan para sa sanggol.Kung may pagkakaiba sa pagitan nila magkagayun ang ama ang siyang pipili, maaari niya itong pangalanan mismo o ibigay sa kanyang asawa ang karapatang pumili.Si Imam Nawawi ay nagsabi, “Ang mga Pantas ay nagkasundo sa mungkahi ng pagsasagawa ng tahnik para sa sanggol pagkatapos ng pagsilang nito.” [Sharh Sahih Muslim 4/122] Si Aisha ay nag-ulat, “ang mga bagong-silang na bata ay dinadala sa Sugo ni Allah at siya ay nananalangin para sa mga biyaya para sa kanila at ipinapahid ang nginuyang datiles sa kanilang mga gilagid.

[Muslim Ang sanggol ay maaaring pangalanan sa araw ng kanyang pagsilang o makalipas ang pitong araw o pagkalipas ng ikapitong araw at ito ay naging malinaw pagkatapos mapag-aralan ang lahat ng katibayan mula sa sunnah.

Sila ay mga bunga mula kung kanino ang kabutihan ay inaasahan kung sila ay palagiang nananalangin: Ang mga bata ay siyang sa bawat bansa ay sa kanila nakasalalay ang pag-asa para sa hinaharap, at sila ang kabataan ng kinabukasan na sa kanilang mga balikat ay naka-atang ang pag-anyaya sa Islam.

Ang Islam ay tunay na itinaas ang katayuan ng mga bata at inilatag ang mga pag-uugali para sa kanilang pakikitungo sa lahat ng mga bagay at bawat yugto ng kanilang mga buhay, at mula dito ay ang mga kaugalian para sa pagsalubong sa kanilang pagdating sa buhay na ito.

Isinasagawa ito ng ama o ng ina o sinuman mula sa mga Taong Maalam na ang panalangin ay inaasahang tinatanggap.

Kaya dapat niyang isagawa ang Tahnik at manalangin para sa bata katulad ng nakagawian ng mga Kasamahan ng Propeta.

Pagkatapos ng ikapitong araw ng pagdating ng bagong-silang, bilang isang paraan ng pagsalubong dito at magpasalamat sa Nag-iisa na Siyang nagbigay ng mga biyaya, ito ay ipinag-utos na magkatay ng tupa.