skip to content »

supraposuda.ru

Mult chat se3x

Mult chat se3x-54

Fazla bilinmeyen ve toplumun genelince paylaşılmayan ilgi alanlarına sahiptir. kavramı, tarım ve sanayiden çok enformasyon ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren toplum anlamında kullanılmaktadır.

Mult chat se3x-58Mult chat se3x-8

Ortalamanın üzerinde bir zekâya sahip olduğu düşünülen ve toplumun geneliyle aynı ilgi alanlarını paylaşmayan kişilere atfen kullanılır. Wikipedia, geek ve nerd kavramları arasındaki farkı ortaya koymak için daha da ayrıntıya giriyor: ? Buna karşılık, bir geek az bilinen yahut oldukça spesifik bilgi alanlarına ve hayal gücüne, kimi zaman saplantılı biçimde hayran olan kişidir.? Buna göre nerd, yüksek zekâ düzeyiyle öne çıkar ve herhangi bir konuya bir diğerinden daha fazla hayranlık duyması beklenmez. Bir geek, bilgisayarlar ya da Uzay Yolu hakkında çok geniş bilgi edinme arzusuna ve motivasyonuna sahipse de yüksek zekâ sahibi olmayabilir.Uzay Yolu’nun ya da Yüzüklerin Efendisi’nin bir zamanlar dar bir kitleye hitap ettiğini ancak şimdilerde ana akım bünyesinde bulunduğunu söyleyerek buna itiraz etmek mümkündür. BİLGİ TOPLUMU NESİLLERİ Bu soruyu yanıtlayabilmek için geek kültürüne daha geniş açıdan bakmalı ve bu insanları yaratan toplumsal koşulları anlamalıyız. Vatandaşlarının önemli bir bölümü artık sanayiden ziyade gazetecilik, kütüphanecilik, öğretmenlik ve yöneticilik gibi enformasyon ve hizmet alanlarında çalışmaya başlamıştı.Bizlere sıklıkla bilgi toplumunda yaşadığımız söyleniyor. Bu durum, toplumun zihniyetini tıpkı avcı/toplayıcı dönemden tarıma ve oradan sanayiye geçişte olduğu gibi kökten değiştirmekteydi. Buna bağlı olarak insanların değerleri marjinalleşti ve hatta bir ölçüde romantikleşti.Bu nedenle geek kültürü ve nerd kültürü, bir ve aynı kültürel hareket olarak değerlendirilecektir.Bizim için ilgi çekici olan, bu tanımların geek kültürüne dokunması ama bu kültürün sınırlarını netleştirmemesidir.Hayatlarının çoğu evde bilgisayar başında ya da kitap okuyarak geçer. Bir cihaza veya konuya, olaya bağımlı olan, onun delisi olan kişiye denilen “Geek”lerin karikatürü? Geek sözcüğü, nerd sözcüğüyle her zaman aynı anlama gelmeyebilir.?

Örneğin yıllar önce yayınlanmış bir film hakkında bugün bir konu açılsa onu en ince ayrıntısına kadar saatlerce tartışabilirler. Evde biraz daha zaman geçirebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Amerikan filmlerinde çokça gördüğümüz tipler vardır onlara benzerler ama oradaki okullarda hocalarına yalakalık yapan ineklerden değillerdir. Bu tanım bizi nerd sözcüğünün anlamını araştırmaya itiyor: ?

Bu ürünler hem ticari olmaları, hem de yüksek ve popüler kültüre aynı anda dokunabilmeleriyle oldukça elverişliydiler.

1960’larda ve 70’lerde doğan yuppieler, bilgi toplumunun dünyaya getirdiği ilk nesildi.

Uzun süre okudular ve yetişkin hale geldiklerinde kendilerini medya dünyasının ofislerinde reklamcılık, tasarımcılık, brokerlık, menajerlik, basın danışmanlığı gibi işler yaparken buldular.

Onların dünyası bu ve dünyanın geri kalanını bu perspektif üzerinden algılıyorlar.

Kültürel ürünler, süreçler ve kimlikler dönüşüm geçirmekteydi.