skip to content »

supraposuda.ru

Evidence invalidating

evidence invalidating-19

szeptember 30-i C(2009) 7496 határozatában úgy döntött, hogy a 2008.

evidence invalidating-48

Továbbá azzal érveltek, hogy a Közösség azon határozata, miszerint 2007.This would be the case, for instance, when two or more ship-owners set up a shipping pool for the sole purpose of tendering for and providing Co As for which as individual operators they could not bid successfully or which they could not carry out on their own.In practice, however, pools may often not assign all their ships to Co As since engaging all the pool's ships in one sole type of contract could result in other opportunities for maximising revenue being lost, hence invalidating the purposes for which pools are usually set up.Is it consistent with European Union law if, during proceedings to amend a decision relating to a further application aimed at invalidating a utility model, the measures, procedures and legal remedies are applied in such a way that: the national court excludes any evidence submitted with the further application, including evidence relating to the state of the art, to which reference was already made in connection with the previous application for invalidation of a utility model?Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha használati mintaoltalom megsemmisítésére irányuló újabb kérelemmel kapcsolatos megváltoztatási eljárásban az intézkedések, eljárások és jogorvoslatok olyan módon vannak alkalmazva, hogy a nemzeti bíróság az újabb kérelem bizonyítékai közül — ideértve a technika állására vonatkozó bizonyítékokat is — kizárja azokat, amelyekre a használati mintaoltalom megsemmisítésére irányuló korábbi kérelemmel kapcsolatban már hivatkoztak?President Sarkozy’s government is contravening EU law, because it is carrying out the wholesale deportation of Roma, who originate from EU Member States, without consideration of individual cases, because it is invalidating the principle of free movement, it is violating the Charter of Fundamental Rights and it is violating the Charter with regard to equal treatment.

Sarkozy elnök úr kormánya megsérti az uniós jogot, mert az uniós tagállamokból származó romák tömeges kitoloncolását hajtja végre az egyedi esetek vizsgálata nélkül, amivel érvényteleníti a szabad mozgás elvét, megsérti az Alapjogi Chartát, és az egyenlő bánásmód tekintetében megsérti a Chartát is.

Ha pontosan úgy hagyják jóvá, ahogy a Tanáccsal megállapodtunk, hatálytalanító módosítások nélkül, a kompromisszumos szöveg jelentős előrelépést jelenthet a higanyra vonatkozó közösségi stratégia végrehajtásában.

Az Elsőfokú Bíróság mindazonáltal úgy véli, hogy a GSK-nak nem sikerült megcáfolnia a Bizottság másodlagos következtetését, miszerint az általános értékesítési feltételek versenykorlátozó hatással bírnak.

If national authorities were able to rely on their own unlawful conduct, they would completely invalidate Articles 107 and 108 of the TFEU and deprive decisions taken by the Commission under these provisions of their effectiveness.

Ha a nemzeti hatóságok hivatkozhatnának saját jogszerűtlen magatartásukra, teljesen értelmetlenné tennék az EUMSZ 107. cikkét, és érvénytelenné tennék a Bizottság e rendelkezések értelmében hozott határozatait.

The registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication identifying a spirit drink shall be refused or invalidated if its use would lead to any of the situations referred to in paragraph 1.